ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಆಶಿಸಿದ್ರೆ, ತಲೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಳನೀರು ಮಾರುವವನ ಹರಕೆ. ಜಗತ್ತೇ ಹೀಗೆ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.