ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಜಾಮೂನ್ ರಬಡಿ

ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಜಾಮೂನ್ ರಬಡಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಜಾಮೂನ್ ಪೌಡರ್ ಕೋವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಲು ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಕುದಿಯುವ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದೂಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರಿನ ಹದಕ್ಕೆ […]

ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ…

ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ – By Ishwara Bhat K ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನು ನೆನೆದು ಅವಳೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂದು ದಿಟ್ಟಿಸಿದಳು ಯಾವುದೋ ಬೇಸರದ ರಾಗಗಳು ಸಂಜೆಯಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದಂತಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿದಳು. ಜಳಕವಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಬಿಂದಿಯಿದೆ ಮಸುಕೊಳಾಡುವ ಕೋಣೆ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿದ ತಲೆಯು ಗೋಡೆಯಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಕೊರಗುತಿದೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ. ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ ಬರಹಗಳು ನಗುತಲಿದೆ ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಭಾಗಗಳು ಸುಮ್ಮನಿಹವು; ನಾಯಕನ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಗಲಭೆಯಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ […]

Precious Anklets

Cling…Cling…I felt someone close to me was passing by. I pulled myself back concentrating on that silent whisper. Yes it was the sound of my beloved Anklets…I looked around for my Anklets… All of a sudden I wanted them… I wanted my beloved Anklets…which my aunt gifted me for my […]

Fruit Within –

  I hide within you dear flower, Do not hesitate to bend lower; I need your fall for my rise Don’t be let down Beware of Creators praise. I am a fruit waiting to be myself To get my place and grow into fullness To let someone grow in cheerfulness […]

Pearls of Lazy River

Pearls of Lazy River River generally reminds us of constant flow of life. But here was a river which was the other way round rightly named as Lazy River. Well, I came across this river as part of our Picnic Package. The Upfront board “Lazy River” amused me. The sight […]