ಹಾಡೆಷ್ಟನೋ ಬರೆದ ಕವಿ

ಹಾಡೆಷ್ಟನೋ ಬರೆದ ಕವಿ ಓದಿದರು ಹಲವರು
ಕವಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದವರ್ಯಾರು?
ಇರದ ಭಾವನೆಗಳನು ಎಳೆದು ತುಂಬಿದ ಅವನು
ಅವನ ಭಾವವ ಅರಿತರ್ಯಾರು?

ಮರವು ಎಲೆಗಳನುಳಿದು ದೇಹಗಾಯದ ನಡುವೆ
ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಹೊರದೂಡಲೇಕೆ?
ಹೂವರಳಿ ನಿಂತಾಗ ಚಿಟ್ಟೆಗೋ ಹಸಿವಾಯ್ತು
ಮೊಳಕೆಯಾದಿತೆ ಕಾಯಿ ಮಳೆಗಾಲಕೆ?

ಹುಳದ ರಕ್ಷಣೆಕವಚ ರೇಶ್ಮೆಯಾಗುವುದೆಂತೊ
ಕವಿಗಿಲ್ಲ ಅವನೊಲಿದ ಭಾವ
ಯಾವುದೋ ಹೊದಿಕೆಯಲಿ ಯಾರದೋ ಕನಸಿರಲು
ಜಿಗಣೆ ಕಳೆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಹಸಿವ!

ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಲು, ನಕ್ಕಂತೆ ನಟಿಸಿರಲು
ಜಗವು ಖುಷಿಪಟ್ಟರದು ಪಡಲಿ;
ಏನಾದರೇನಿಹುದು ಏನುಳಿದು ಹೊಳೆಯುವುದು?
ಎನುತ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕವಿ ಬಳಲಿ.

notebook-pencil-notes-sketch.jpg


By : Ishwara Bhat K

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: