“ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ”ನ್ನು ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡೋಣ!

ಶುಭಾ ಗಿರಣಿಮನೆ ಒಂದು ಚೆಂದದ ಮನೆ. ಗೇಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರೇ ಇದೇನಿದು ಹಾರರ ಕಥೆಯಂತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಇಷ್ಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. […]

Advertisements