ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ತಂದ ಪೇಚು.

ಹೀಗೇ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆವು. ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕೆವು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಇರೋ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೆಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ […]

Advertisements

ನಳನು ಹೇಳಿದ ಕತೆ

ಮಗನೊಡನೆ ಪಂದ್ಯದಲಿ ಸೋತಾಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆಗೆದ್ದವನಿಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ;ನನ್ನದೇ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಅವನಿಗೆಹಳೆಯ ನೆನಪಲಿ ಮಿಂದು ಮಣಿಯುವಂತೆ ಹಂಸಗಳ ದೌತ್ಯದಲಿ ಮದುವೆಯಾಯಿತು ನನಗೆದಮಯಂತಿ ಎಂಬವಳು ನನ್ನ ಮಡದಿ;ದೇವತೆಗಳೈವರನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಳವಳುದೂಡಿ ಬಂದಳು ನಾಕ ಸಮ್ಮೋಹದಿ! ಕಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಪುಷ್ಕರನ ಕಾಡಿಸಿದಅವನಿಂದ ಪಗಡೆಯಲಿ ಸೋಲಾಯಿತು.ರಾಜ್ಯ ಹೋಗಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಭೋಗವೂ ನಡೆಯೆಹೆಂಡತಿಯೆ ಪಣವೆನ್ನೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಉಟ್ಟಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಲೆ ದಮಯಂತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕಾನನದ ದಾರಿಯಲಿ ನಡೆಯುತಿದ್ದೆ;ಹಂಸಗಳು ವಸ್ತ್ರವನು ಎಳೆದು ನಭಕೇರಿದವುಮಾನಿನಿಯ ಸೆರಗೆಳೆದು ಮಾನ ಹೊದ್ದೆ! […]