ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ.

ಹಾಡಿದವರು : ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್

ರಚನೆ : ಈಶ್ವರ ಭಟ್

ಚಿತ್ರಗಳು : ಗೂಗಲ್

Advertisements

ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯೆಡೆಗೆ.

ಅನುದಿನವು ಮನದೊಳಗೆ ಸೆಳೆಯುತಿದೆ ನೋಡು
ಬೆಳಕೆನುವ ಪಾಡು
ಕತ್ತಲಿನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹುದು ಹಾಡು,
ಪದಗಳದೆ ಜಾಡು.

ಇರುಳು ಕಳೆಯಿರಿ ಎನುತ ಹಗಲು ಚಿಂತೆಯ ಕೊಟ್ಟೆ
ಮೌನ ಕೊರೆಯಲು ಮಾತು ಬುತ್ತಿಗಳನು
ಶಾಂತ ನಿದ್ದೆಯ ತೊರೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎನ್ನುತಲಿ
ಬೆಳಕನುರಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಬಯಕೆಗಳನು

ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಸೆ , ಮೇಣ ಬತ್ತಿಯದೊಂದು
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಗೀಗ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟು
ಬೇಗ ಕರಗಿತು ಮೇಣ, ಬೆಳಕಿಗಿಲ್ಲವು ತ್ರಾಣ
ಕುಳಿತಿಹೆನು ಕತ್ತಲಲಿ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು

ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯೆನುವ ತರ್ಕ ಸಂತೆಯ ನಡುವೆ
ಸರಳ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಹಗಲಿಹುದೆ? ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯು ಬಹುದೆ?
ಬೆಳಕಿನಾಸೆಯ ಮನಸು ಸುಮ್ಮನಿಹುದೆ?

night television tv video
Photo by Tookapic on Pexels.com

By : Ishwara Bhat K

ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ

ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಯಿರೆ
ಬೇರೆ ಹೂಗಳದೇಕೆ ಹೇಳು ನೀನೆ
ನೋವೆನುವ ಎಲೆಗಳೋ ಶಂಕೆ ಕನಕಾಂಬರವೊ
ಈ ಮಾಲೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇನೆ

ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ನಗುತಿರುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಗಿ ಮುತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟುತಿರುವೆ
ಸಂಸಾರ ದಾರದಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ
ಜಾರದಂತೆಯೆ ತಡೆದು ಬಂಧಿಸಿರುವೆ

ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವುದೇನು, ಬಹು ಸುಲಭ ಎನ್ನುವರು,
ಕೆಲರು ಹಾರವೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತಿಹರು
ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ ಇಂಥ ರಗಳೆಯೆ ಇಲ್ಲ,
ಬರಿಯ ಬಿಡಿಹೂಗಳನೆ ಪಡೆಯುತಿಹರು

ಗಂಧವೋ ಚಂದವೋ ಎಂದೆನುವ ಗೊಂದಲಕೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಂಧವೇ ಹಿತವೆನಿಸಿದೆ
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕ ಹೂಗಳನಾಯ್ದು

ನಾ ಕೊಡುವೆ, ನೀ ಕಟ್ಟು. ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.


By: Ishwara Bhat K

ಮಳೆಯೆಂಬವಳಿಗೆ.

ನಿನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು; ಮೋಡದುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ
ತೂಗುತಲಿ ಬಾಗುತಲಿ ಆಡುತಿರುವೆ;
ಮುತ್ತಿನಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಇಟ್ಟ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ
ಒಡೆದು ಹನಿಗಳ ತೆರನೆ ಚಿಮ್ಮುತಿರುವೆ.
 
ಸಂಜೆಯಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಹನಿಗಳ ಸವರಿ
ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದೆ, ಹೇಳು ನಲ್ಲೆ;
ಒಂದಿಷ್ಟು ತಡೆದುಕೋ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಮಳೆ
ನದಿಯ ಸೇರುವ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬಲ್ಲೆ.
 
ಹಸಿನೆಲದ ಮೇಲಿಷ್ಟು ನಡೆದಾಡಿ ಪುಲಕದಲಿ
ಮನದ ಕೆಸರನು ಇಳೆಗೆ ದೂಡುವಾಸೆ;
ಮೇಲುನೋಟಕನಾಗಿ ಮಳೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡಲು
ಇಳಿಯದಂತೆಯೆ ತಡೆವ ಮೊಗದ ಮೀಸೆ!
 
ಅದೆಷ್ಟೊ ಸೊರಗಿರುವ ತರುಲತೆಯ ಮೈದಡವಿ
ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವಳೆ;
ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡ, ತೊಳೆದುಬಿಡು ಪೂರ್ಣದಲಿ
ಸವಿದುಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹದಮ(ವ)ಳೆ.
water dew photography
Photo by Achilles Kastanas on Pexels.com

By : Ishwara Bhat K

Hello! How are you?

On one Sunday evening around 7 or so, I went to my favorite restaurant to have some chat. Without much thought I ordered for Pav Bajji as it is my favorite. While I was waiting I happened to look at the staff working over there. There were 2 to 3 of them who went about doing their job. One of them in particular caught my attention. He was pleasant, enthusiastic and hospitable. Something inside of me felt that I must speak to this person. So I walked over to him and greeted; Hello! How are You? Though I began talking to him casually soon I realized that he was sharing his story. I was so touched by the enthusiasm of this guy that I felt its worth sharing.

This guy had no basic education and no money for living in the village. So he decides to migrate to the city and ends up in Bangalore. He wanted to work as a cook in a restaurant. Since he was unskilled even for this job he ended up washing the cars. The job neither gave him any satisfaction nor excitement. To peruse his dream of becoming a skilled cook he quit washing the cars and started looking for the job that he liked. Finally he got in to a restaurant and learnt the art of cooking.

This guy inspired me. He is truly happy and enthusiastic about the present job. The same can be felt by the customers who come here. He radiates joy. I also learned that he is soon going to his village for vacation and he is pretty much excited about it. Something that he said when I asked about his home I still remember. ‘My first priority is to take care of my family. I am going to give loads of happiness to them. Job is secondary which I can find easily since I have the will to work anywhere’.

I enjoyed the Pav bajji as never before and walked away feeling the tinge of happiness in doing what one is passionate about.

There is inspiration everywhere. Miracles do happen daily. All what we need to do is to be aware, listen and talk to people. We are obsessed by the Social Media stories posted by our friends and family. There are no real emotions involved in these digital stories. The real social media is out there in our homes, streets, restaurants etc. where you find people who you need, as well as who need you.

Written by Roshan Dsouza

GIVING:Can it Be a way of life?

It was Sunday morning around 7:30 AM, as I was walking back home after the jogging, a rider asked me, to direct him to the main road. As I knew the nearest possible route, I confidently guided the front road. As soon as I finished my explanation, he immediately asked the shop keeper who was behind me. He started to explain the opposite road which was actually the nearest one. I felt sorry for instructing him the long route.

As I was quietly walking further, a watch man of a company requested me to help him to draw money from the ATM. In spite of having a fresh memory of the earlier experience I still went with the smiling face and helped him to draw the money. In-fact I trained him so that he could learn to draw money by himself.

Often we fall prey for the judgment of others to determine our GIVING. There are so many incidents that made a few people not to help any more in their life. If we are authentic in helping someone in need and if it your nature never look back from helping. Never stop doing good. Remember it is an opportunity for you to be who you are and to be grateful for the thousand people who have helped you in disguise.

Written by Roshan Dsouza

FINDING MY EYES!

First time in my life I wished to be physically blind. It was when I sat with a few visually impaired students in a classroom I appreciated the power of seeing from within. I felt that they did not need EYES because they had them already.

They were greater because they could smile at me without actually seeing how I looked like, they could talk to me without knowing from where I came from. I was elated as I gazed at each child with such a CONFIDENCE and JOY. Sitting down with them I was trying to see with my closed eyes and felt helpless. As they were singing, playing chess and reading books I could not believe my EYES! It was hard for me believe that these players were VISUALLY IMPAIRED.

The dominant feeling that captured me in their presence was JOY. These children did not seek pity instead saw me in their heart and captured quickly the energy of being connected and started sharing their life.

Hats off to every child that came across to me today reminding me that having EYES without a HEART to see from within is like having a home without a MOTHER.

As I returned I promised them that I would visit them again not to give EYES to them but to FIND my own.

Writen By: Cynthia Dsouza Ssps

%d bloggers like this: