ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳು

ಶುಭಾ ಗಿರಣಿಮನೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೋ ಇದ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜನ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಸ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು […]

Advertisements

ನಾಲಿಗೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತು!

ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಪಚನಕ್ಕೆ, ರುಚಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ನಾಲಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ! ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಆತನ ರುಚಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಮಾತಿನ ಶುಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಓ ಅವಳ ನಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ […]

ಶುಭನುಡಿ – ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಪರದೆ ಸರಿಸಿರಿ.

ಶುಭಾ ಗಿರಣಿಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ಜೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವನಾ ಲೋಕವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಖುಷಿ ಹಾಗು ದುಃಖವೇ ಜೀವನ ಎಂದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ […]